Politikalarımız

Kalite Politikamız

Ülke yasalarına, çevreye ve ilgili standartlara uygun, küresel rekabet ortamında müşteri memnuniyetini sağlayacak; uygun fiyat, istenen kalite ve zamanında teslim prensipleri ile üretim yapmak.

Gelişen teknolojiyi yakından takip ederek başarımızın temeli olan çalışanlarımızı bu doğrultuda sürekli eğitmek, kalite arayışımıza fikirleriyle gönülden katılmalarını sağlamak ve üretim teknolojimizi sürekli geliştirmek.

Sloganımız

Kalitemiz imzamızdır.

Çevre Politikamız

Çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirliği, Yonga Mobilya’nın öncelik verdiği konuların başında gelmektedir.

Çevre için Amaç ve Hedeflerimiz:

 • Atık üretimini kaynağında en aza indirmek,
 • Oluşan atıklar sınıflarına göre ayrı ayrı toplanarak, bertarafı / geri kazanımı / geri dönüşümünü sağlamak,
 • Enerji tüketiminde tasarruf sağlamak
 • Su tüketiminde tasarruf sağlamak
 • Çalışanlara çevre bilinci oluşturmak adına eğitimler düzenlemek
 • Çevre dostu ürünler üretebilmek için gerekli teknolojilerin takipçisi olmak,
 • Faaliyetlerde ve alt yapıda sürekli iyileştirme çalışmalarını sağlamak

Buna bağlı olarak çevre politikamızın ilkeleri:

Mevzuata Uyum:

İlgili çevre mevzuatı ile kanuni ve idari düzenlemelere uymak, bu amaçlı kuruluşlarla işbirliği içinde olmak. Mevzuatın gerektirdiği dokümantasyonları hazırlamak ve uyumunu sağlamak.

Uygun Teknolojilerin Kullanımı:

Doğal kaynakların korunması ve kirlenmesinin önlenmesi yönünde, ekonomik ve ticari olanakların elverdiği ölçekte çevreye zarar vermeyecek teknolojilerin uygulanmasını sağlamak. Tasarım ve üretim proseslerinde çevre dostu uygulamaları ön plana çıkartmak.

Katılımın Sağlanması:

Çevre başarısının sürekli geliştirilmesi yönünde tüm çalışanların çevreyi korumanın sorumluluğu ve bilinci içerisinde, aktif katılımını sağlamak, bu amaçla etkin bilgi akışı ve eğitim ile bilinçlenmenin arttırılması ve çevre faaliyetlerimizde bütünlüğü sağlamak.

Kaynakların Verimli Kullanımı:

Hava, su ve toprağa giden atıklarımızda çevre etkileri ve kirlenmeyi en aza indirmek, proses, arıtma, uzaklaştırma, depolama sırasında doğan etkileri kontrol altında tutmak, tasarrufu teşvik etmek ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, gelişen teknolojilerin takibi ile atıklardan geri kazanıma yönelmek.

Bu güne kadar yaptıklarımız ve bundan sonra yapacaklarımız açık olup, çevre kalitesinin sağlanması, insan sağlığının korunması, güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması ve sürdürülmesi hepimizin temel görevidir.

Yonga A.Ş. olarak yukarıda belirtilen ilkeler ışığında çevre politikası ve hedeflerini halkın erişimine açık tutmayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

İSG Politikamız

YONGA hiçbir işin, çalışanların sağlığını ve can güvenliğini tehlikeye atacak kadar acil ve önemli olmadığına inanır.

Başarılarını çalışanları ile sağlayan Yonga Mobilya her sene bir önceki seneye göre daha az riskli ve daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı vazgeçilmez, öncelikli hedefi olarak kabul eder.

Şirketimiz için; çalışanlarımızın, taşeronlarımız, müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlığını ve güvenliğini sağlamak birinci derecede önceliğimiz olup "Sıfır İş Kazası, Sıfır Meslek Hastalığı" birincil ilkemiz olacaktır.

Bu hedefe ulaşmak için Yonga:

 • Üst yönetimin ve bütün çalışanların sürekli ve kararlı katılımı ve desteğini,
 • Müşteri şartnamelerine, yasal mevzuatlar ve standartlara uygun olarak çalışılmasını,
 • İş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli olarak iyileştirecek hedefler oluşturulmasını ve gerçekleştirilmesini,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için yeterli ve etkili eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini,
 • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilmesi ve minimize edilmesi için gerekli kaynakların sağlanmasını ve tüm çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlanmasını,

sağlar.

Yonga olarak, yukarıda belirtilen ilkeler ışığında; ürünlerimizi sağlıklı ve güvenli bir şekilde üretmeyi, çalışanlarımız ile üçüncü tarafların bu konudaki beklentilerini karşılamayı taahhüt ederiz.

Kontrollü Ağaç Kullanım Politikamız

Şirket Genel Politikası olarak Yonga; yürüttüğü bütün faaliyetleri, sorumlu bir şekilde yerine getirmeyi benimsemiştir. Bu politikanın ana temellerinden biri yalnız yenilenebilir ham madde kullanmaktır. Bu sebeple Yonga Satın Alma Kuralları, aşağıda belirtilen risk alanlarından ham madde temin etmemeyi amaçlar.

 • Kanunlara aykırı hasat edilmiş ağaç,
 • Geleneksel haklar ve vatandaş hakları çiğnenerek hasat edilmiş ağaç,
 • İşletme faaliyetleri dolayısıyla yüksek korunma değerleri tehdit altında olan ormanlardan temin edilmiş ağaç,
 • Ormanların plantasyon veya orman dışı kullanıma dönüştürüldüğü alanlardan hasat edilmiş ağaç,
 • Genetiği değiştirilmiş ağaç dikilmiş ormanlardan hasat edilmiş ağaç,
 • ILO Temel Çalışma Hakkı Prensipleri Deklarasyonu ile tarif edilen ILO Ana Kurallarına aykırı hasat veya üretim.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, orman varlıklarını korumak ve orman ürünlerini değerlendirmek ile ilgili geçerli kanunları, bu risklerden korunmayı amaçlamaktadır. Yonga, bu kanunların tatbikine azami dikkat ve itina gösterir. Buna rağmen belirli risklerin mevcut olması halinde Yonga, bu risklerden korunmayı sağlayacak şirket politika ve prosedürlerinin tatbik edileceğini taahhüt eder.